Disclaimer

Adgang til og bruk av denne hjemmesiden blir stilt til rådighet av nordicnetcare.dk på de nedenstående betingelser og vilkår.

nordicnetcare.dk bestreber seg på å sikre at hjemmesidens innhold til enhver tid er korrekt og ajourført. nordicnetcare.dk har mulighet til å endre innholdet av hjemmesiden, herunder fjerne deler av innholdet etter eget skjønn uten forutgående varsel.

nordicnetcare.dk påtar seg intet ansvar for innholdet av en hjemmeside, som en lenke fra denne siden måtte føre videre til. De lenkede sidene er ikke kontrollert av nordicnetcare.dk, og nordicnetcare.dk er ikke ansvarlig for innholdet av lenkede sider eller andre lenker inneholdt i en lenket side, eller endringer i eller oppdateringer av slike sider.

nordicnetcare.dk er ikke ansvarlig for feilutskrifter vedrørende priser eller andre opplysninger og forbeholder seg retten til å beriktige feil uten varsel.

Disse betingelser og vilkår skal være underlagt dansk lov og fortolkes etter dette. Ethvert rettsskritt eller rettsforfølgning vedrørende disse betingelser og vilkår eller partenes forpliktelser i forbindelse hermed, skal utelukkende kunne innbringes for Københavns Byret.