Statistik

Nordic Netcare tilstræber at føre statistik på alle målbare parametre. Der indsamles løbende data på alle niveauer, og på baggrund af dette, samt evt. udvalgte KPI (fastsat i samarbejde med den enkelte kunde) udarbejdes statistik som standard for alle kunder. Informationerne anvendes til optimering af sundheds-indsatsen fra individ niveau til virksomhedsniveau.

Tilfredshedsundersøgelser

Nordic Netcare gennemfører som standart løbende landsdækkende kundetilfredshedsmålinger. Vi anvender online spørgeskemaundersøgelser samt udsending af spørgeskema med post. Såfremt en målgruppe med lav svarprocent identificeres, bliver spørgeskemaundersøgelsen foretaget ved opringning. Resultaterne af tilfredshedsmålingerne opsamles og bruges i proceduren vedrørende optimering af kvalitet og kundeoplevelse.

Økonomistyring

Nordic Netcare leverer rentabel sundhed. Vi nedbringer sundhedsudgifter for såvel privatkunder som for virksomheder. Ved at optimere den administrative proces og digitalisere relevante processer, optimeres brugen af ressourcer hvilket er en fordel for både bruger, kunde og virksomhed. I hvert behandlingsforløb prioriteres kvalitet frem for kvantitet, hvorfor såvel økonomiske som personlige omkostninger nedsættes for den enkelte.

Nedbringer sundhedsudgifterne ved at:

  • Prioritere kvalitet frem for kvantitet i behandlingsforløbene
  • Optimere den administrative proces
  • Digitalisering