Aktive træningsøvelser giver samme akutte lindring af muskelømhed som massage


Studiet undersøgte den akutte effekt af massage og aktiv træning på ømhed og nedre smertetærskel i trapezius musklen.

Studiedesign:
20 utrænede kvinder fik induceret muskelømhed (DOMS) i nakken ved at udføre excentriske kontraktioner for den øvre trapezius muskel i et dynamometer. Den ømhed der blev induceret svarede i intensitet til den man normalt observerer hos patienter med kronisk muskel- og skeletbesvær. To dage efter vendte kvinderne tilbage til laboratoriet, hvor de med to timers mellemrum modtog henholdsvis 10 minutters massage af øvre trapezius på den ene side af kroppen og 10 minutters elastiktræning (shrugs øvelse med let til moderat belastning) af øvre trapezius på den anden side af kroppen. På den måde modtag alle kvinderne begge behandlingsformer, og ved begge tiltag fungerede øvre trapezius på den side af kroppen der ikke modtog den givne behandling som passiv kontrol. 90% af kvinderne forventede at massage ville reducere ømheden, mens kun 55% forventede at aktiv træning ville have en effekt.

Hovedresultater:
Aktiv træning havde samme akutte effekt som massage på muskelømhed i øvre trapezius, og begge behandlinger viste sig bedre end ingen behandling (passiv kontrol). Den største reduktion af ømhed fandt sted 10 minutter efter begge behandlingsformer hvorefter effekten aftog. Desuden hævede både massage og aktiv træning den nederste smertetærskel i trapazius musklen og denne effekt toppede efter 20 min.

Konklusion:
Aktive øvelser med let til moderat belastning kan være et effektivt og praktisk alternativ til massage mod muskelømhed i nakken.

Hvis du vil vide mere, så læs følgende videnskabelige artikel:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23524365