Let adgang til sundhedsfaglig behandling i hele landet

Vi tilbyder kvalitetssikret fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, træning, zoneterapi og massage behandling på egne klinikker, igennem vores kliniknetværk eller opretter klinikker in-house på virksomhederne.

Ergonomisk coaching

Arbejdspladserne gennemgås med henblik på vurdering af de ergonomiske forhold – herunder arbejdsstillinger og indretning af arbejdspladsen. Desuden spørges der specifikt ind til den enkeltes opfattelse af kilder til de eksisterende gener (som evt. tidligere undersøgelse har påvist). Endelig vil der være enkelte spørgsmål om den individuelle medarbejders fysiske aktivitetsniveau.
Målsætningen for vores ergonomiske coaching er:

  • at bryde uhensigtsmæssige rutiner
  • at give medarbejderen indsigt i egen situation
  • at identificere 2-3 redskaber medarbejderen kan bruge til aktivt at ændre egen situation
  • åben dialog om implementering af nye tiltag
  • udarbejdelse af skriftlig rapport

Projektledelse

At levere en sundhedsordning med et absolut minimum af administration for kunden kræver en god og erfaren projektleder. Nordic Netcare indgår som projektleder i alle faser af et sundhedsprojekt.

  1. fra tanke til handling
  2. definition og organisering
  3. implementering og udførelse

Visitation

Sagsbehandleren på vores sundhedsfaglige hotline er uddannet fysioterapeut. Gennem sundhedsfaglig udredning og indgående kendskab til et kvalitetssikret landsdækkende netværk informeres kunden om væsentlige parametre, der muliggør et kvalificeret valg af behandler i forhold til den aktuelle problematik. Den enkelte sagsbehandler er tovholder i det videre forløb.